giải pháp lưu trữ

tin tức về giải pháp lưu trữ mới nhất

FPT IS đạt cấp đối tác cao nhất của Dell EMCicon
Công nghệ21/03/20190

FPT IS đạt cấp đối tác cao nhất của Dell EMC

Ngày 20/3/2019, Dell EMC đã công bố FPT IS đạt cấp đối tác cao nhất về giải pháp lưu trữ, giải pháp hội tụ và sao lưu bảo vệ dữ liệu tại Việt Nam.