giải Sao Khuê

tin tức về giải Sao Khuê mới nhất

Viettel mOffice đạt giải Sao Khuê 2020icon
Công nghệ26/05/20200

Viettel mOffice đạt giải Sao Khuê 2020

Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Viettel mOffice) của Tập đoàn Viettel đã được triển khai ở Văn phòng Chính phủ, nhiều bộ ngành và doanh nghiệp. Sản phẩm này giúp giảm thời gian xử lý văn bản xuống hơn 5 lần.