Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam

tin tức về Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam mới nhất

Tôn vinh giải pháp công nghệ đậm thương hiệu “make in VietNam”icon
Góc nhìn27/05/20200

Tôn vinh giải pháp công nghệ đậm thương hiệu “make in VietNam”

Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam xác định là một kênh truyền thông về chuyển đổi số, về phát triển kinh tế số cho toàn xã hội.