giải thưởng doanh nghiệp Châu Á 2018

tin tức về giải thưởng doanh nghiệp Châu Á 2018 mới nhất

Ecoba Việt Nam nhận giải thưởng doanh nghiệp Châu Á 2018icon
Thị trường06/12/20180

Ecoba Việt Nam nhận giải thưởng doanh nghiệp Châu Á 2018

Là nhà thầu tiên phong trong vệc ứng dụng các mô hình tiêu chuẩn vào quản trị và đã có những bước phát triển vượt bậc, ngày 28/11/2018, Ecoba Việt Nam đã được tổ chức Enterprise Asia trao tặng giải thưởng “Doanh nghiệp Châu Á 2018” (APEA).