giải thưởng Nobel 2019

tin tức về giải thưởng Nobel 2019 mới nhất

Nobel Hóa học vinh danh sáng chế về pin lithium-ionicon
Thế giới09/10/20190

Nobel Hóa học vinh danh sáng chế về pin lithium-ion

Ủy ban Nobel vừa thông báo trao giải Nobel Hóa học 2019 cho nhóm ba nhà khoa học đã có công nghiên cứu phát triển công nghệ pin lithium-ion.