giải tỏa đền bù

tin tức về giải tỏa đền bù mới nhất

Thâm Quyến cao tay "nhổ bỏ" những "ngôi nhà đinh": Hàng triệu người lo lắngicon

Thâm Quyến cao tay "nhổ bỏ" những "ngôi nhà đinh": Hàng triệu người lo lắng

Cụm từ 'ngôi nhà đinh' (nail house) được sử dụng để chỉ những ngôi nhà, tòa nhà không chịu giải tỏa ở Trung Quốc.