Giám đốc Công an không phải người địa phương

tin tức về Giám đốc Công an không phải người địa phương mới nhất

Lý do bổ nhiệm giám đốc công an không phải người địa phươngicon
Thời sự03/07/20200

Lý do bổ nhiệm giám đốc công an không phải người địa phương

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 33 giám đốc công an tỉnh không là người địa phương, 29 cục trưởng và tương đương.