Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới

tin tức về Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới mới nhất

"Việt Nam cần một cuộc Đổi Mới"icon
Tiêu điểm20/03/20190

"Việt Nam cần một cuộc Đổi Mới"

 - Việt Nam cần thêm một cuộc Đổi mới nữa để đạt được khát vọng trở thành quốc gia hiện đại, có thu nhập cao.