giám sát bộ ngành

tin tức về giám sát bộ ngành mới nhất

Hỗ trợ doanh nghiệp: Không đo được sẽ không làm đượcicon
Chính trị03/05/20160

Hỗ trợ doanh nghiệp: Không đo được sẽ không làm được

Cái gì đo được thì mới làm được: Công cụ giám sát từng địa phương, bộ ngành trong việc hỗ trợ doanh nghiệp.