giám sát cải cách bộ máy

tin tức về giám sát cải cách bộ máy mới nhất

Ông Vũ Huy Hoàng có câu nói kinh điển 'không có người'icon
Quốc hội07/03/20170

Ông Vũ Huy Hoàng có câu nói kinh điển 'không có người'

Nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng có câu nói rất kinh điển là không có người. Nếu tổ chức không hợp lý thì bao nhiêu người quản lý thị trường cho đủ?