giám sát trực tuyến

tin tức về giám sát trực tuyến mới nhất

Dễ dàng giám sát hành trình xe nhờ định vị phương tiện MobiTrackicon
Công nghệ20/12/20190

Dễ dàng giám sát hành trình xe nhờ định vị phương tiện MobiTrack

Giải pháp định vị phương tiện MobiTrack của MobiFone giúp các doanh nghiệp vận tải tiết kiệm chi phí so với giám sát theo kiểu truyền thống và nâng cao hiệu quả giám sát.