giảm tốc độ

tin tức về giảm tốc độ mới nhất

Làm gì khi xe bị nổ lốp?icon
Ô tô - Xe máy24/10/20160

Làm gì khi xe bị nổ lốp?

 Khi xe bị nổ lốp, không phanh gấp mà tìm cách giảm tốc độ và đưa xe vào vị trí an toàn.