giảm xe công

tin tức về giảm xe công mới nhất

Thứ trưởng, chủ tịch tỉnh vẫn xe công đưa đón: Siết dưới, nới trênicon
Tài chính10/10/20180

Thứ trưởng, chủ tịch tỉnh vẫn xe công đưa đón: Siết dưới, nới trên

Chỉ quy định khoán bắt buộc đối với các chức danh ở các đơn vị dưới cấp sở, cấp cục. Còn cấp thứ trưởng, chủ tịch tỉnh vẫn được xe công đưa đón.