giáo dục phổ thông mới

tin tức về giáo dục phổ thông mới mới nhất

Sách giáo khoa cho chương trình phổ thông mới được biên soạn ra sao?icon
Người thầy22/05/20190

Sách giáo khoa cho chương trình phổ thông mới được biên soạn ra sao?

-Bộ trưởng Nhạ đề xuất giải pháp sẽ tổ chức biên soạn một bộ SGK theo hướng thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định SGK và thông báo rộng rãi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK đăng ký.