giáo viên nước ngoài

tin tức về giáo viên nước ngoài mới nhất

Tăng vọt các vụ giam giữ và trục xuất giáo viên nước ngoài tại Trung Quốcicon
Du học14/08/20190

Tăng vọt các vụ giam giữ và trục xuất giáo viên nước ngoài tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, các vụ bắt giữ và trục xuất giáo viên nước ngoài đã tăng vọt trong năm nay, nhằm thực hiện chiến dịch "thanh lọc" đội ngũ giảng dạy của nước này.