221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1159315
Đủ 60 điểm hành vi mới đạt chuẩn SV ĐH Thương mại
1
Article
null
Đủ 60 điểm hành vi mới đạt chuẩn SV ĐH Thương mại
,

 – Sinh viên sẽ đạt "chuẩn" nếu đủ điểm 65 (về kỹ năng chuyên môn và công tác), 70 (về công cụ) và 60 (năm 2012) hoặc 70 (đến năm 2016) với "chuẩn hành vi". Trong đó, "chuẩn kỹ năng công cụ" là tiếng Anh đạt chuẩn tương đương 450 điểm TOEIC phải đạt 70 điểm (đến năm 2012) và 75 điểm (đến năm 2016).

 

Đây là các yêu cầu cơ bản về "chuẩn" của SV ĐH Thương mại theo bộ "chuẩn đầu ra" mà trường này công bố tháng 2/2009.

Một giờ học tại trường

Theo chuẩn này, từ năm 2012, sinh viên (SV) tốt nghiệp các ngành của Trường ĐH Thương mại sẽ được cấp Sổ học tập (chứng nhận đạt chuẩn kiến thức, chuẩn hành vi thái độ); Chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng (chuyên môn, phương pháp, công cụ) và Bằng Cử nhân ứng với ngành học.

Từ năm 2012, SV ra trường sẽ “chấm điểm” ở các lĩnh vực: đạt chuẩn trình độ theo ngành và chuyên ngành đào tạo; Đạt chuẩn kỹ năng chung căn bản và kỹ năng chuyên sâu; Đạt chuẩn về thái độ hành vi; Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp; Làm việc phù hợp và tốt (đúng ngành, đúng nghề).

 

Từng lĩnh vực được chấm theo thang điểm 100. Mỗi ngành học có từng chuẩn riêng. 

 

Ông Nguyễn Bách Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ năm 2009, các phòng, khoa, các bộ môn, các đơn vị trong trường rà soát các quy chế quản lý đào tạo, nội dung cấu trúc tín chỉ các học phần, các quy định về đánh giá điểm học phần, điểm rèn luyện của sinh viên đại học chính quy đảm bảo các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ, hành vi của sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo của trường. 

 

  • Kiều Oanh 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,