221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1159900
Thêm 5 ĐH dự kiến tăng chỉ tiêu
1
Article
null
Thêm 5 ĐH dự kiến tăng chỉ tiêu
,

 – Thông tin từ các trường ngày 11/2, năm 2009 Học viện Bưu chính viễn thông, ĐH Thái Nguyên, ĐH mỏ địa chất, Học viện Hành chính quốc gia, ĐH Ngoại thương đều dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển mới.  

 

Giảng đường ĐH
Phó GĐ Học viện Bưu chính viễn thông Lê Hữu Lập cho biết, dự kiến chỉ tiêu tuyển mới năm 2009 tăng 10% so với năm trước (2008 hệ ĐH tuyển 1.600; CĐ: 350). Năm 2009, ĐH dự kiến tuyển 1.750; CĐ: 450 chỉ tiêu.

 

Chỉ tiêu ĐH tăng phân bổ đều cho các ngành. Còn hệ CĐ tăng 100% chỉ tiêu cho ngành đào tạo mới - Quản trị Kinh doanh.

 

Chỉ tiêu vào ĐH Thái Nguyên năm nay cũng dự kiến tăng khoảng 10% so với năm trước. Trong đó, hệ ĐH dự kiến tuyển mới 8.815 chỉ tiêu; CĐ tuyển 820 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tăng chủ yếu ở 2 trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp và ĐH Sư phạm.

 

Theo Trưởng ban Đào tạo Trần Văn Tường, năm nay ĐH Thái Nguyên dự kiến mở thêm 11 ngành đào tạo mới (ĐH: 7 ngành và CĐ: 4 ngành).

 

Trưởng phòng Đào tạo Học viện Hành chính quốc gia Bùi Duy Khiên cho biết, trường dự kiến tuyển thêm khoảng 500 "suất" cho cả 2 cơ sở đào tạo Bắc và Nam với 2.000 chỉ tiêu.

 

Trường ĐH Ngoại thương dự kiến tuyển mới 3.000 chỉ tiêu đào tạo ĐH,CĐ hệ chính quy, tăng 200 so với năm 2008. Trong đó, cơ sở phía Bắc tuyển mới 2.100 chỉ tiêu (ĐH: 1800 và CĐ: 300). Cơ sở phía Nam tuyển mới 900 chỉ tiêu (ĐH: 700 và CĐ: 200).

 

Ngoài ra, trường còn tuyển sinh 400 chỉ tiêu đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH. Riêng hệ đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH (thực hiện theo hai phương thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học) có thời gian đào tạo 1,5 năm.  Đối tượng tuyển sinh là những người đã tốt nghiệp CĐ ngành quản trị kinh doanh có nguyện vọng học liên thông để nhận bằng ĐH.

 

Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ địa chất Trần Đình Kiên cho biết, chỉ tiêu tuyển mới đào tạo ĐH, CĐ năm 2009 dự kiến tăng 5% so với năm trước (2008 tuyển 2.900 chỉ tiêu: ĐH 2.500, CĐ 400).

 

  • Kiều Oanh

 

 

 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,