221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1165630
ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển 10 chuyên ngành thấp hơn sàn
1
Article
null
ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển 10 chuyên ngành thấp hơn sàn
,

 - Năm học 2009 - 2010, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển 3.780 chỉ tiêu cho hệ ĐH chính quy, trong đó, khuyến khích tuyển 10 chuyên ngành thấp hơn 2 điểm so với điểm sàn vào trường theo khối thi.

Điểm tuyển theo chuyên ngành, ngành và kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng khối thi.

Các chuyên ngành được khuyến khích: Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế lao động, Thống kê kinh tế XH, QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Luật kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, trường còn tuyển sinh chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh, hợp tác với các tổ chức giáo dục Singapore, Anh với học phí 13.500 USD cho 4 năm học.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Ngành học Mã chuyên ngành  Khối thi Chỉ tiêu Ghi chú
Ngành Kinh tế,  gồm các chuyên ngành:     1180

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh đăng ký thi theo chuyên ngành theo mã đã quy ước.

  - Điểm thi vào Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (mã 701), Lớp Quản trị lữ hành (mã: 454); Lớp Quản trị khách sạn (mã: 455), Lớp Cử nhân Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA)-Mã: 457: môn Tiếng Anh tính hệ số 2.

- Điểm tuyển theo chuyên ngành, ngành và kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng khối thi.

- Trường khuyến khích tuyển sinh cho một số chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Điểm tuyển cho các chuyên ngành này thấp hơn 2 điểm so với điểm sàn vào trường theo khối thi. Các chuyên ngành được khuyến khích: Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế lao động, Thống kê kinh tế XH, QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Luật kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh.

- Nếu thí sinh đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì không phải đăng ký xếp chuyên ngành sau khi nhập trường.

- Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm tuyển vào chuyên ngành đã đăng ký ban đầu  thì được đăng ký vào chuyên ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu khi Trường tổ chức xếp chuyên ngành sau khi nhập trường.

 

1 - Kinh tế và Quản lý đô thị 410 A, D1  
2 - Kinh tế và Quản lý điạ chính 411 A, D1  
3 - Kế hoạch 412 A, D1  
4 - Kinh tế phát triển 413 A, D1  
5 - Kinh tế và Quản lý môi trường 414 A, D1  
6 - Quản lý kinh tế 415 A, D1  
7 - Kinh tế và Quản lý công 416 A, D1  
8 - Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 417 A, D1  
9 - Kinh tế đầu tư 418 A  
10 - Kinh tế bảo hiểm 419 A, D1  
11 - Kinh tế quốc tế 420 A, D1  
12 - Kinh tế lao động 421 A, D1  
13 - Toán tài chính 422 A, D1  
14 - Toán kinh tế 423 A, D1  
15 - Thống kê kinh tế xã hội 424 A, D1  
16 - Bảo hiểm xã hội 448 A, D1  
17 - Hải quan 449 A, D1  
18 - Kinh tế học 450 A, D1  
Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:     910

- Trường mở 1 lớp Tài chính đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường sẽ tổ chức xét tuyển vào lớp này sau khi sinh viên đã nhập học.

- Riêng Lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp (mã: 439), sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi: Được phát giáo trình, băng, đĩa; Học tăng cường tiếng Pháp 8 đến 10 tiếng trong 1 tuần; Cuối năm thứ 2, 3 có thi lấy chứng chỉ tiếng Pháp quốc tế miễn phí; Năm thứ 4 có thể làm luận văn bằng tiếng Pháp; Hàng năm có tối đa 5 sinh viên được học chuyển tiếp tại cộng hoà Pháp theo chương trình hợp tác đào tạo với trường đại học Tổng hợp Rennes I.

             Các lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng:

1. Lớp Quản trị lữ hành (mã: 454); Lớp Quản trị khách sạn (mã: 455)

Theo Chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Professional oriented higher education – POHE) trong khuôn khổ của Dự án Giáo dục đại học Việt Nam – Hà Lan do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Thi khối D1 theo đợt thi chung của Bộ. Điểm tiếng Anh được nhân hệ số 2.

- Điểm xét tuyển trên điểm sàn của Bộ và có thể dưới điểm sàn vào trường cùng khối thi, nhưng không quá 4 điểm.

- Bằng đại học chính quy do trường ĐH KTQD cấp.

- Học phí: 12 triệu đồng/ 1 năm (mức này có thể thay đổi để phù hợp với qui định chung).

- Chương trình học, phương pháp giảng dạy và trang thiết bị hiện đại, có sự tham gia của giảng viên nước ngoài, các môn chính chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh.

2. Lớp Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA), Mã: 457

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Thi khối A và D1 theo đợt thi chung của Bộ. Nếu thi khối D1, điểm Tiếng Anh được nhân hệ số 2. Nếu thi khối A, sau khi đạt điểm xét tuyển phải tiếp tục tham dự và vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng Anh.

- Điểm xét tuyển theo điểm chuẩn dành cho các chuyên ngành khuyến khích tuyển sinh. (thấp hơn 2 điểm so với điểm sàn vào trường theo cùng khối thi)

- Bằng đại học chính quy do trường ĐH KTQD cấp.

- Học phí: 6.200 USD/4 năm học. (mức học phí có thể thay đổi theo điều kiện từng năm học)

- Chương trình học và Phương pháp giảng dạy tiên tiến có sự tham gia của giảng viên nước ngoài. Các môn chính đều được giảng dạy bằng Tiếng Anh.

- Môi trường học tập hiện đại nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo và nâng cao năng lực giải quyết tình huống của sinh viên.

- Có học bổng dành cho thí sinh đạt điểm đầu vào cao nhất và sinh viên suất sắc nhất khóa học.

1 - Quản trị kinh doanh quốc tế 426 A, D1  
2 - Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn 427 A, D1  
3 - Quản trị nhân lực 428 A, D1  
4 - Marketing 429 A, D1  
5 - Quản trị quảng cáo 430 A, D1  
6 - Quản trị kinh doanh Thương mại 431 A, D1  
7 - Thương mại quốc tế 432 A, D1  
8 - Quản trị kinh doanh Công nghiệp và XD 433 A, D1  
9 - Quản trị chất lượng 434 A, D1  
10 - Quản trị kinh doanh tổng hợp 435 A, D1  
11 - Quản trị kinh doanh bất động sản 436 A, D1  
12 - QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch 445 A, D1  
13 - Thẩm định giá 446 A  
14 - Thống kê kinh doanh 447 A, D1  
Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:     650
1 - Ngân hàng 437 A, D1  
2 - Tài chính doanh nghiệp 438 A, D1  
3 - Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) 439 A, D1  
4 - Tài chính công 440 A, D1  
5 - Thị trường chứng khoán 441 A, D1  
6 - Tài chính quốc tế 451 A, D1  
Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành:     450
1 - Kế toán tổng hợp 442 A  
2 - Kiểm toán 443 A  
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế, gồm các chuyên ngành:     120
1 - Tin học kinh tế 444 A, D1
2 - Hệ thống thông tin quản lý 453 A, D1  
Ngành Luật, gồm các chuyên ngành:     120
1- Luật kinh doanh 545 A, D1  
2- Luật kinh doanh quốc tế 546 A, D1  
Ngành Khoa học máy tính     120
Chuyên ngành Công nghệ thông tin 146

A

 

 
Ngành Tiếng Anh        
Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại 701 D1 100
Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng      
1 - Quản trị lữ hành 454 D1 40
2 - Quản trị khách sạn 455 D1 40

3 - Quản trị kinh doanh bằng Tiếng Anh

(E-BBA)

 

457 A, D1 50

Chương trình Cử nhân Quốc tế: (IBD@NEU), ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD)

Chương trình đào tạo cử nhân theo chuẩn quốc tế hợp tác giữa trường ĐHKTQD, Tập đoàn giáo dục Tyndale (Singapore), Tổ chức Khảo thí và Cấp bằng Vương quốc Anh Edexcel và  ĐH Tổng hợp Sunderland (Anh), do các giảng viên quốc tế và các giảng viên hàng đầu của ĐHKTQD giảng dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên có thể học toàn bộ chương trình tại Việt Nam hoặc chuyển tiếp sang các trường ĐH của Anh, Mỹ, Úc.

 

  Tất cả các khối  

Chương trình Cử nhân Quốc tế:

Văn bằng: Bằng Cao đẳng Quốc gia Anh quốc sau khi hoàn thành chương trình năm thứ 3. Bằng Cử nhân QTKD của ĐH Tổng hợp Sunderland (nếu học tại Việt Nam) hoặc của các  trường ĐH khác (nếu chuyển tiếp sang học tại các trường này) sau khi hoàn thành chương trình 4 năm.

Tuyển sinh: Tất cả các khối thi, trong cả nước, 2 đợt vào tháng 1 và tháng 8.

Căn cứ tuyển chọn:

-                                Điểm trung bình lớp 12 (tối thiểu 6,5).

-                                Điểm thi Đại học (tối thiểu điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định).

-                                Bài luận và Phỏng vấn.

Nếu không có điểm thi đại học, thí sinh có thể tham dự kỳ thi Kiến thức tổng hợp của chương trình (bao gồm Toán, Tiếng Việt và Tư duy logic) để lấy điểm thay cho điểm thi đại học.

Học sinh lớp 12 có thể dự tuyển sớm vào đợt tuyển sinh tháng 1.

Học phí: 13.500 USD cho chương trình 4 năm học tại Việt Nam.

Học bổng: dành cho thí sinh tuyển đầu vào và sinh viên xuất sắc trong khóa học. 

 

  • Hạ Anh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,