221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1165636
ĐH Giao thông vận tải dự kiến tuyển 4.000 chỉ tiêu
1
Article
null
ĐH Giao thông vận tải dự kiến tuyển 4.000 chỉ tiêu
,

 - ĐH Giao thông vận tải dự kiến tuyển 4.000 chỉ tiêu hệ ĐH cho năm học 2009 - 2010. Ký túc xá của trường có khả năng tiếp nhận 600 chỗ, trong đó, tại Hà Nội có 400; tại cơ sở 2 TP.HCM có 200.

Trường tiếp tục mở lớp Cầu đường tiếng Pháp (40 sinh viên), Cơ khí tiếng Pháp (20 sinh viên) theo chương trình Tổ chức quốc tế  AUF (Tổ chức các trường ĐH có sử dụng tiếng Pháp).

Ngoài ra, lớp Cầu đường tiếng Anh cũng sẽ tuyển 60 SV. Đồng thời, tuyển sinh lớp đào tạo đại học theo chương trình tiên tiến liên kết với ĐH LEEDS (Anh).

 

Dưới đây là thông tin chi tiết:

 

Ngành học

 

Mã ngành  quy ước

* Cơ sở phía Bắc (ký hiệu GHA)

Tuyển 3.000 chỉ tiêu
+ Các ngành đào tạo:
- Xây dựng cầu đường 101
- Vô tuyến điện và thông tin liên lạc 102

- Tự động hoá

 

103
- Cơ khí chuyên dùng 104
- Vận tải 105
- Kỹ thuật điện - Điện tử 106
- Tin học 107
- Kỹ thuật môi trường 108
- Kỹ thuật an toàn giao thông 109
- Kỹ thuật xây dựng 110
- Kinh tế vận tải 400
- Kinh tế xây dựng 401
- Kinh tế Bưu chính viễn thông 402
- Quản trị kinh doanh 403
- Kế toán 404
Cơ sở phía Nam (GSA) Tuyển 1.000 chỉ tiêu
+  Đăng ký dự thi ở phía Nam ghi:
+ Các ngành đào tạo:
- Xây dựng cầu đường 101
- Vô tuyến điện và thông tin liên lạc 102
- Tự động hoá 103
- Cơ khí chuyên dùng 104
- Vận tải 105
- Kỹ thuật điện - Điện tử 106
- Tin học 107
- Kỹ thuật môi trường 108
- Kỹ thuật an toàn giao thông 109
- Kỹ thuật xây dựng 110
- Kinh tế vận tải 400
- Kinh tế xây dựng 401
- Kinh tế Bưu chính viễn thông 402
- Quản trị kinh doanh 403
- Kế toán 404

  • Hạ Anh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,