221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1166266
ĐH Cần Thơ tuyển 4 ngành mới
1
Article
null
ĐH Cần Thơ tuyển 4 ngành mới
,

- Năm 2009, ĐH Cần Thơ dự kiến tuyển 6.150 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo đại học chính quy. Năm nay, trường sẽ mở thêm bốn ngành mới là Lâm sinh đồng bằng, Kinh tế tài nguyên môi trường, Kinh tế thuỷ sản và Phiên dịch - biên dịch tiếng Anh.

Sau giờ thi. Ảnh Đ.T

Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến của trường:

Ngành Mã ngành Khối Chỉ tiêu dự kiến 2009 Điểm chuẩn 2008

SP Toán học

101 A 60 17

SP Toán - Tin học

102 A 60 14

Toán ứng dụng (thống kê)

103 A 60 13

SP Vật lý

104 A 60 16

SP Vật lý - Tin học

105 A 60 13

SP Vật lý - Công nghệ

106 A 60 13
SP Giáo dục tiểu học 107 A 60 14,5
D1

Cơ khí chế tạo máy

108 A 80 14,5

Cơ khí chế biến

109 A 80 13

Cơ khí giao thông

110 A 80 13

Xây dựng công trình thủy

111 A 80 13

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

112 A 120 15

Xây dựng cầu đường

113 A 80 13,5

Kỹ thuật môi trường

114 A 80 13

Điện tử (Viễn thông, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật máy tính)

115 A 180 15

Kỹ thuật điện

116 A 120 13

Cơ điện tử

117 A 80 13,5

Quản lý công nghiệp

118 A 80 13

Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, Khoa học máy tính)

119 A 320 14,5

Công nghệ thực phẩm

201 A 100 13,5

Chế biến thủy sản

202 A 80 13
Sư phạm Hoá học 203 A 60 18
B 20
Hoá học 204 A 60 16,5
B 18,5

Công nghệ hóa học

205 A 60 13,5

SP Sinh học

301 B 60 19,5
SP Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp 302 B 60 17,5
Sinh học 303 B 60 18,5
Công nghệ sinh học 304 A 100 19
B 21
Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y, Công nghệ giống vật nuôi) 305 B 120 15
Thú y 306 B 80 17,5
Nuôi trồng thuỷ sản 307 B 120 17,5
Bệnh học thuỷ sản 308 B 70 17,5
Sinh học biển 309 B 60 15,5
Trồng trọt (Trồng trọt, Công nghệ giống cây trồng, Nông nghiệp sạch) 310 B 180 15
Nông học 311 B 80 16
Lâm sinh đồng bằng 316 B 60 Ngành mới
Hoa viên - cây cảnh 312 B 60 15
Bảo vệ thực vật 313 B 80 18,5
Khoa học môi trường (Khoa học môi trường, Quản lý môi trường) 314 A 80 17,5
B 19,5
Khoa học đất 315 B 80 15
Kinh tế học 401 A 80 14,5
D1 14,5
Kế toán (Tổng hợp, Kiểm toán) 402 A 240 15,5
D1 15,5
Tài chính (Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) 403 A 240 18,5
D1 18,5
Quản trị kinh doanh (Tổng hợp, Du lịch, Marketing, Thương mại) 404 A 240 16,5
D1 16,5
Kinh tế nông nghiệp 405 A 120 13
D1 13
Kinh tế tài nguyên môi trường 410 A 60 Ngành mới
D1
Kinh tế thuỷ sản 411 A 60 Ngành mới
D1
Ngoại thương 406 A 150 16,5
D1
Nông nghiệp (Phát triển nông thôn) 407 A 100 14
B 16
Quản lý đất đai 408 A 100 13
Quản lý nghề cá 409 A 60 13
Luật (Hành chính, Thương mại, Tư pháp) 501 A 300 15,5
C 16,5
SP Ngữ văn 601 C 60 18
Ngữ văn 602 C 120 15,5
SP Lịch sử 603 C 60 16,5
SP Địa lý 604 C 60 17
SP Giáo dục công dân 605 C 60 14
Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) 606 C 80 17,5
D1 16,5
SP Anh văn 701 D1 80 17
SP Pháp văn 703 D1 50 Khối mới
D3 13
Cử nhân Anh văn 751 D1 120 15,5
Thông tin - Thư viện 752 D1 60 13
Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh 753 D1 60 Ngành mới
SP Thể dục thể thao 901 T 80 23,5

Năm 2009 Trường ĐH Cần Thơ còn có 200 chỉ tiêu ĐH chính quy đào tạo tại địa phương, 350 chỉ tiêu bằng 2, 200 chỉ tiêu liên thông và 100 chỉ tiêu cử tuyển.

Khối T: điểm môn năng khiếu thể dục thể thao phải đạt từ 10 trở lên sau khi nhân hệ số 2 mới được xét tuyển. Thí sinh không phải sơ tuyển nhưng phải đảm bảo chiều cao và cân nặng theo quy định chung của ngành học thể dục thể thao.

Đoan Trúc 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,