221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1250008
22 chuẩn mực đạo đức: "Trung thực kinh doanh" xếp hạng chót?
1
Article
null
22 chuẩn mực đạo đức: 'Trung thực kinh doanh' xếp hạng chót?
,

- Khảo sát của Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam trên 1200 HS - SV về "những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam hiện nay" cho thấy, giới trẻ đã "chấm" các chuẩn mực "hiệu quả công việc" và "trung thực trong kinh doanh" điểm thấp nhất trong 22 chuẩn mực đạo đức người Việt.

cd.jpg
82,19% HS - SV được hỏi cho rằng: "Có tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa" là rất quan

Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, khảo sát này được thực hiện lần đầu năm 2006 và được tiến hành lại vào năm 2008. Tuy nhiên, cả 2 lần đều cho kết quả tương tự. 

Thông tin này được đưa ra tại hội thảo khoa học cấp quốc gia của hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam với tên gọi “Nhà trường Việt Nam trong một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc”, diễn ra tại TP.HCM, từ 27-29/11.

Câu hỏi khảo sát là: “Xin anh (chị) cho biết những nội dung nào sau đây được xem những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam hiện nay và cho biết mức độ quan trọng của các phẩm chất này?”.

Kết quả cho thấy: "Có tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa" được xếp ở vị trí thứ nhất với 2,78 điểm (thang điểm 3). Có 82,19% số HS - SV được hỏi cho rằng đây là phẩm chất rất quan trọng, 14,83% cho rằng quan trọng; 2,37% cho rằng bình thường...

Tiếp đó là các phẩm chất:  "Sống phải tuân theo pháp luật" (2,75 điểm); Sống phải biết giữ nghiêm kỉ cương phép nước, ham học hỏi (2,64 điểm); Lối sống có văn hóa (2,63 điểm)...

Phẩm chất "Tự hào là người dân Việt Nam" và "Tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc" được xếp ở vị trí xếp thứ 5 (2,62 điểm).

Tuy nhiên,
các phẩm chất "Yêu lao động, coi trọng chất lượng và hiệu quả" và "Trung thực trong kinh doanh" lại  cùng đạt điểm 2,18 (chiếm tỉ lệ 72,66% so với điểm đánh giá tối đa), xếp ở vị trí thứ 19 (thấp nhất).

Cụ thể, điểm trung bình (ĐTB) và thứ hạng của các phẩm chất đạo đức chủ yếu của con người Việt Nam hiện nay:

 

STT

Nội dung

ĐTB

Thứ hạng

1

Có tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa

2,78

1

2

Tự hào là người dân Việt Nam

2,62

4

3

Tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc

2,62

4

4

Sẫn sàng xả thân vì độc lập dân tộc  và  chủ nghĩa  xã hội

2,54

10

5

ý thức cộng đồng cố kết dòng họ - gia đình - xóm làng - Tổ quốc

2,32

16

6

Thông minh, năng động, sáng tạo

2,42

12

7

Chịu đựng gian khổ

2,23

17

8

Cần kiệm liêm chính

2,57

9

9

Sẵn sàng vượt qua khó khăn

2,49

11

10

Nhân ái, sẵn sàng cưu mang giúp đỡ con người

2,36

13

11

Thủy chung

2,21

18

12

Yêu lao động, coi trọng chất lượng và hiệu quả

2,18

19

13

Đúng mực trong đối nhân xử thế

2,33

15

14

Trung thực trong kinh doanh

2,18

19

15

Vị tha, đức độ

2,34

14

16

Lối sống có văn hóa

2,63

5

17

Sống có kỉ luật

2,61

6

18

Sống phải tuân theo pháp luật

2,75

2

19

Sống phải biết giữ nghiêm kỉ cương phép nước

2,64

3

20

Ham học hỏi

2,64

3

21

Có chí tiến thủ, cầu tiến bộ

2,60

7

22

Kết hợp tinh thần dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản

2,59

8

 
Các kết quả điều tra trưng cầu ý kiến trên số SV quân sự nhìn chung cũng cho kết quả tương tự. Từ kết quả khảo sát này, GS Phú cho rằng: Có thể nói, kế thừa, phát triển, hiện đại, dân tộc, quốc tế, quy phạm là những tính chất điển hình trong chuẩn mực đạo đức ở con người Việt Nam. 
  • Nguyễn Bằng - Lan Anh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,