221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1274947
15.800 hiệu trưởng Việt sắp sửa xuất ngoại
1
Article
null
15.800 hiệu trưởng Việt sắp sửa xuất ngoại
,

- Nếu tính luôn 1.200 cán bộ quản lý giáo dục, thì sẽ có đến 17.000 nhân sự tham gia đợt tập huấn bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông, trong một đề án liên kết giữa Việt Nam và Singapore

Các hiệu trưởng sẽ có thời gian 10 ngày “dùi mài kinh sử” với 7 chuyên đề, và có một tuần tham quan tập huấn trong hoặc ngoài nước.

Bộ GD-ĐT đã đề nghị lãnh đạo các Sở GD-ĐT cố gắng huy động các nguồn kinh phí khác nhau để tạo điều kiện và cơ hội cho các hiệu trưởng được tham quan tập huấn ở các nước trong khu vực.

Văn hóa nhà trường là một trong nhiều nội dung tập huấn. Ảnh tư liệu, chỉ có tính minh họa

Học viện Quản lý Giáo dục là đầu mối tổ chức đợt tập huấn này. Đối tác làm việc trực tiếp sẽ là Quỹ Temasek và Học viện Giáo dục Singapore.

Các hiệu trưởng sẽ học các nội dung như lập chiến lược phát triển trường phổ thông; Văn hóa nhà trường; Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường phổ thông; Huy động nguồn lực phát triển trường phổ thông…

Dự kiến, các lớp tập huấn sẽ kết thúc trước ngày 5/11/2010. Chương trình triển khai từ tháng 6/2010, bắt đầu với việc đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn, giám sát cấp tỉnh. Đội ngũ giám sát 120 người này sẽ học 10 ngày tại Học viện Quản lý Giáo dục, và hoàn tất chương trình với 1 tuần học tại Học viện Giáo dục Singapore.

  • Nguyễn Bằng

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,