giấy phép xuất khẩu gạo

tin tức về giấy phép xuất khẩu gạo mới nhất

20.000 USD chạy giấy phép xuất khẩu gạo: Chuyện bịa đặticon
Doanh nhân18/03/20170

20.000 USD chạy giấy phép xuất khẩu gạo: Chuyện bịa đặt

Bộ Công Thương vừa chính thức phản hồi thông tin xin giấy phép xuất khẩu gạo phải tốn không dưới 20.000 USD