giày siêu nhẹ

tin tức về giày siêu nhẹ mới nhất

adidas công bố hợp tác với Phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ ISSicon

adidas công bố hợp tác với Phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ ISS

Ngày 5/11/2019, Phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ ISS và adidas công bố hợp tác chia sẻ các thành tựu liên quan lĩnh vực vi trọng lực nhằm ứng dụng công nghệ hàng đầu vào giày chạy bộ, hướng đến một thế hệ giày mới siêu êm nhẹ.