giỏi ngoại ngữ

Cập nhập tin tức giỏi ngoại ngữ

Một bé gái Ấn Độ, 12 tuổi, hiện sống ở Dubai có thể hát bằng 80 thứ tiếng và đang học thêm 5 ngôn ngữ nữa để lập kỷ lục thế giới.