giống ngô

Cập nhập tin tức giống ngô

Kỳ II: Thực phẩm biến đổi gen mang lại những gì?

Lợi ích mà GMO mang lại cho những người nông dân, người tiêu dùng và nông nghiệp là gì, và những lợi ích này có lớn hơn các phí tổn và rủi ro mà chúng mang lại hay không?

Kỳ I: Thực phẩm biến đổi gen có an toàn không?

GMO tốt hay không tốt? Nếu tốt thì ở điểm nào và nếu không tốt thì cũng ở điểm nào? Đây hoàn toàn là những câu hỏi định tính vì nó còn tùy thuộc vào bạn đứng ở đâu.