giường cưới

Cập nhập tin tức giường cưới

Mua được chung cư hạng sang nhưng chồng vẫn mang chiếc giường cũ kỹ về nhà mới

Đó là chiếc giường vợ chồng Linh sử dụng những năm này, đã cũ mọt gần như không thể nằm ngủ được nữa nhưng chồng cô không bỏ đi mà vẫn cất công chuyển về nhà mới.