gói an sinh xã hội

tin tức về gói an sinh xã hội mới nhất

Gói an sinh 1.075 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19icon
Góc nhìn09/06/20210

Gói an sinh 1.075 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19

Hơn 42.500 người lao động làm việc trong 1.365 đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dự kiến sẽ hỗ trợ một lần là 3 triệu đồng/người.