Google Cloud

tin tức về Google Cloud mới nhất

Google âm thầm thu thập dữ liệu y tế của hàng chục triệu người Mỹicon
Bảo mật12/11/20190

Google âm thầm thu thập dữ liệu y tế của hàng chục triệu người Mỹ

Google âm thầm lấy dữ liệu từ hồ sơ y tế của hàng chục triệu bệnh nhân Mỹ để cải thiện phần mềm chăm sóc sức khỏe.