Google Lens

tin tức về Google Lens mới nhất

Cách trích xuất văn bản từ hình ảnh trên iPhone và Androidicon
Ứng dụng08/09/20190

Cách trích xuất văn bản từ hình ảnh trên iPhone và Android

Tính năng Lens của Google cho phép bạn tìm kiếm văn bản trong ảnh, sao chép, dịch, hoặc tìm kiếm nó với Google. Đặc biệt, khả năng nhận diện tiếng Việt của Google Lens khá tốt.