GS Phan Đình Diệu

tin tức về GS Phan Đình Diệu mới nhất

GS Phan Đình Diệu: "Chiều dài nào cho đất nước?"icon
Khoa học09/02/20190

GS Phan Đình Diệu: "Chiều dài nào cho đất nước?"

"Bởi tự rất xa nhìn cái gần mới thật" - Từ bờ Tây của Đại Tây Dương, GS Phan Đình Diệu đã "bao lần gọi tên đất nước" và canh cánh bên lòng câu hỏi "Liệu sẽ là chiều dài nào cho đất nước?".