GS Phan Ngọc

Cập nhập tin tức GS Phan Ngọc

Nhà nghiên cứu, dịch giả Phan Ngọc qua đời tối 26/8, hưởng thọ 95 tuổi.