gương điển hình tiên tiến

tin tức về gương điển hình tiên tiến mới nhất

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 'Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, quyết thắng'icon
Chính trị17/10/20190

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 'Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, quyết thắng'

Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu 7 cần có những biện pháp cụ thể hơn, khắc phục mặt yếu, đưa phong trào Thi đua quyết thắng phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả.