Hà Giang: Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai nghị quyết bằng các giải pháp cụ thể

Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và mục tiêu phát triển KT – XH 5 năm giai đoạn 2021 – 2025

Xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đặc thù hàng hóa

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra mục tiêu: Tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn văn hóa, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân... Xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đặc thù hàng hóa.

{keywords}
Ảnh minh họa Thành Huế

Ngay sau đại hội, để nghị quyết đi vào cuộc sống, tỉnh đã chủ động quán triệt, triển khai các nội dung nghị quyết đến toàn thể các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên, nhân dân. Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và mục tiêu phát triển KT – XH 5 năm giai đoạn 2021 – 2025;

BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021, trong đó tập một số giải pháp quan trọng: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19; xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; xây dựng và lãnh đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo nghị quyết; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác gắn với thực thi pháp luật; thúc đẩy phát triển sản suất nông nghiệp hàng hóa đặc trưng gắn với ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật; chủ động phối hợp với các bộ, ngành T.Ư, tập trung nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các các tuyến đường giao thông huyết mạch; phát triển du lịch; triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế…

Một số nghị quyết chuyên đề được Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện như: Nghị quyết về phát triển bền vững cây cam Sành giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; nghị quyết về cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam Sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. 

Tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết sâu rộng

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Vị Xuyên đã tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết đến từng chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hình thức triển khai được đổi mới, khoa học, hiệu quả. BCH Đảng bộ huyện ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bám sát các mục tiêu, đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phân công các đồng chí Ủy viên BTV, BCH và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trong triển khai thực hiện nghị quyết. Một số nghị quyết, chương trình, phương án, kế hoạch chuyên đề đã được ban hành và triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết như: Nghị quyết phát triển KT – XH năm 2021; Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025; cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; phát triển lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Đối với Đảng bộ thành phố Hà Giang, hướng đến xây dựng đô thị loại II theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; BTV Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về việc xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020 – 2025 với mục tiêu: Đến năm 2025, 100% các tổ dân phố và 50% số thôn có camera an ninh; 100% hệ thống vỉa hè được xã hội hóa lát gạch hoặc bê tông; 100% các tuyến đường ngõ xóm, khu dân cư trên địa bàn các xã được đổ bê tông; có điện chiếu sáng; thực hiện tự quản vệ sinh môi trường. Ngay sau khi ban hành nghị quyết, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Cùng với Vị Xuyên, thành phố Hà Giang, các đảng bộ trên địa bàn tỉnh đang tích cực, khẩn trương cụ thể hóa, triển khai nghị quyết bằng các giải pháp cụ thể, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đại hội Đảng các cấp đề ra. Thành công của đại hội Đảng các cấp với nhiều quyết sách mạnh mẽ, đúng hướng cho nhiệm kỳ mới đang mở ra cơ hội, khí thế mới, giúp tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức, vững tin trên con đường hội nhập và phát triển. 

Thúy Hạnh

tin nổi bật

Nam Định: 13 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Nam Định xác định 13 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quý II cũng như năm 2022.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên phụ nữ Nam Định

Tỉnh Nam Định xác định nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên phụ nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Nam Định đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp

Nông nghiệp là một trong 5 lĩnh vực được ưu tiên trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh Nam Định đến giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo bước đột phá trong quản lý, sản xuất và tiếp cận thị trường.

Quy hoạch vùng liên huyện: Nam Định khai thác tối đa tiềm năng phát triển

Đối với vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của khu vực, xây dựng các phương án phát triển tầm nhìn đến năm 2070 trở thành một vùng kinh tế biển trọng điểm có vị thế của cả nước.

Lai Châu tăng tốc chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế số

Lai Châu đang tập trung tăng tốc triển khai chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực để hướng tới mục tiêu tiếp tục xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, nâng cao thứ hạng chuyển đổi số của tỉnh trên cả nước.

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I: Cơ hội kết nối, phát huy giá trị kinh tế về Sen

Tối 19/9, Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I – năm 2022 đã diễn ra thành công rực rỡ tại thành phố Cao Lãnh. Trong 3 ngày, từ 19–21/5, Lễ hội Sen Đồng Tháp dự kiến đón khoảng 10.000 lượt người đến tham quan, trải nghiệm.

Đưa nước sạch về 7 xã khu vực phía Bắc huyện Ý Yên

Dự án đầu tư hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, đạt quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, đảm bảo đủ công suất đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của hơn 11 nghìn hộ dân 7 xã phía Bắc huyện Ý Yên và có khả năng phát triển mở rộng trong tương lai.

Lai Châu: Gắn kết bản sắc văn hóa với phát triển du lịch

Với các chính sách thông thoáng, nhiều giải pháp hướng tới an toàn, thân thiện, hấp dẫn, du lịch Lai Châu đang trên đà khởi sắc.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị cũng như các đơn vị ban ngành liên quan.

Chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng ở Nam Định

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Nam Định đã đạt nhiều kết quả tích cực, kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ.

Nam Định thuộc nhóm trung bình cao của cả nước về xếp hạng PAPI

Năm 2021, Nam Định đạt 43,81 điểm, nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Nam Định đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính

Nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Nam Định bước đầu đã đạt những kết quả rất tích cực.

Đồng Tháp: Khai mạc Lễ hội Sen lần thứ nhất vào ngày 19/5

Lễ Hội Sen Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2022 với chủ đề "Sen Ngày Mới" sẽ khai mạc vào ngày 19/5. Đây được xem là một sự kiện Văn hoá - Du lịch - Nghệ thuật - Thể thao đặc biệt hướng đến việc trở thành một sự kiện thường niên của Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Ra mắt Chuyên trang Lễ hội Sen

Ban Tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I – năm 2022 vừa ra mắt Chuyên trang Lễ hội Sen, cung cấp các thông tin chính thống liên quan đến Lễ hội phục vụ độc giả và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, bệnh viện

Hôm qua (12/5), UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn năm 2022.