hạ sĩ quan

tin tức về hạ sĩ quan mới nhất

Công dân dưới 35 tuổi có thể được tuyển chọn trở thành sĩ quan dự bịicon
Quốc phòng09/07/20200

Công dân dưới 35 tuổi có thể được tuyển chọn trở thành sĩ quan dự bị

Việc tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định tại Nghị định số 78/2020 mới được Chính phủ ban hành.