hai mẹ con đi SH

Cập nhập tin tức hai mẹ con đi SH

Khi tới nơi, người vợ đã qua đời, anh Vang đau đớn gào khóc giữa hàng chục cảnh sát và người đi đường có mặt tại đó.