hải quan

tin tức về hải quan mới nhất

Sắp phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ CNTT để tái thiết hệ thống CNTT Hải quanicon
Công nghệ25/12/20200

Sắp phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ CNTT để tái thiết hệ thống CNTT Hải quan

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, chủ trương thuê dịch vụ CNTT để tái thiết kế toàn bộ hệ thống CNTT ngành Hải quan sẽ được phê duyệt trong vài ngày tới. Hệ thống thông minh xây dựng tích hợp sẽ đáp ứng yêu cầu của hải quan thông minh.