hải sản khô

tin tức về hải sản khô mới nhất

Dùng thuỷ hải sản khô, cẩn trọng với chất bảo quản độc hạiicon
Thị trường21/09/20190

Dùng thuỷ hải sản khô, cẩn trọng với chất bảo quản độc hại

Vì lợi nhuận, một số cơ sở chế biến, doanh nghiệp đã sử dụng các chất phụ gia như phẩm màu, chất bảo quản không có trong danh mục được phép hoặc vượt quá giới hạn cho phép để bảo quản thủy hải sản khô.