hành tinh đá

Cập nhập tin tức hành tinh đá

Phát hiện hành tinh đá rất giống Trái đất

Các nhà thiên văn tìm ra một hành tinh đá có kích thước gần bằng trái đất và cách chúng ta 39 năm ánh sáng.

Phát hiện tình cảnh địa ngục trên siêu Trái đất

Lần đầu tiên, các nhà khoa học Anh đã phát hiện sự dao động nhiệt độ đáng sợ như địa ngục trên một hành tinh đá được gọi là "siêu Trái đất" bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta.