hầu quyền

Cập nhập tin tức hầu quyền

Cơ duyên của đại thụ làng võ với long đao, kiếm cổ

Võ sư Nguyễn Văn Anh được xem là cây đại thụ trong làng võ thuật nước nhà với ngón “võ khỉ”. Ông cũng sưu tập được nhiều binh khí cổ quý.