hệ điều hành Windows

tin tức về hệ điều hành Windows mới nhất

Lỗ hổng nghiêm trọng trên Windows cho phép tin tặc cài cắm mã độcicon
Bảo mật15/08/20190

Lỗ hổng nghiêm trọng trên Windows cho phép tin tặc cài cắm mã độc

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, và các phiên bản Windows Server 2008 R2 SP1 là các phiên bản hệ điều hành bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật này.