hệ sinh thái công nghệ

Cập nhập tin tức hệ sinh thái công nghệ

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhận định, để hệ sinh thái số thành công, các tiêu chuẩn phải được phát triển và tổ chức thực hiện là cần thiết cho khả năng tương thích về kỹ thuật.