hệ sống lương

tin tức về hệ sống lương mới nhất

Phó giám đốc sở chưa tới 10 triệu, giáo viên không muốn lên “sếp”icon
Giáo dục07/12/20160

Phó giám đốc sở chưa tới 10 triệu, giáo viên không muốn lên “sếp”

Cùng ngành giáo dục nhưng đội ngũ quản lý, chuyên viên tại các phòng, sở giáo dục hiện nay có mức thu nhập rất thấp.