Hiền Xuân

tin tức về Hiền Xuân mới nhất

TRĂNG XƯAicon
Thơ21/03/20200

TRĂNG XƯA

Giờ như một giấc mơ/ Qua đi mùa trăng ấy/ Tình yêu em tìm thấy/ Anh một trời nhớ thương!