Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp

tin tức về Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp mới nhất

Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp là cơ sở phòng chống tội phạm bỏ trốnicon
Pháp luật21/07/20200

Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp là cơ sở phòng chống tội phạm bỏ trốn

Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam với Cộng hòa Pháp với mong muốn thiết lập hợp tác hiệu quả hơn giữa hai nước trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.