Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

tin tức về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU mới nhất

Chạy 'tuyến cao tốc' đến châu Âu, lo thổi phạt thẻ vàng thẻ đỏicon
Đầu tư01/07/20190

Chạy 'tuyến cao tốc' đến châu Âu, lo thổi phạt thẻ vàng thẻ đỏ

Muốn xuất hàng vào châu Âu, thì con cá cũng phải được đánh bắt hợp pháp, sản phẩm từ gỗ cũng phải có nguồn gốc rõ ràng. Nếu không, “thẻ đỏ” vẫn bị liên minh châu Âu rút ra bất cứ lúc nào.