Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

Cập nhập tin tức Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức ngày 20/11 tại Hà Nội diễn ra thành công và bầu ban chấp hành và ban kiểm tra của hiệp hội.