Hiếu Thái Dương

tin tức về Hiếu Thái Dương mới nhất

Đã bắt được Hiếu "Thái Dương", trùm đòi nợ thuê ở Sài Gònicon

Đã bắt được Hiếu "Thái Dương", trùm đòi nợ thuê ở Sài Gòn

Hiếu “Thái Dương” làm giám đốc công ty thu hồi nợ, thực chất là hoạt động đòi nợ thuê biến tướng, trong nhiều vụ khủng bố để đòi nợ ở Sài Gòn có sự tham gia của băng nhóm do Hiếu chỉ đạo.