hình thức BT

tin tức về hình thức BT mới nhất

Dự án BT: Nhiều lỗ hổng thất thoát ngân sách và tài sản côngicon
Đầu tư20/01/20190

Dự án BT: Nhiều lỗ hổng thất thoát ngân sách và tài sản công

 Việc thực hiện các dự án BT theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng còn thiếu chặt chẽ và minh bạch, chưa thật sự rõ ràng nên dễ tạo lỗ hổng thất thoát ngân sách và tài sản công.