hổ ở Tuyên Quang

tin tức về hổ ở Tuyên Quang mới nhất

Hổ dữ ở Tuyên Quang cướp xác voọc trước mắt thợ sănicon
Thời sự30/03/20150

Hổ dữ ở Tuyên Quang cướp xác voọc trước mắt thợ săn

Ông Ma Văn Hác bắn rơi con voọc, thì con hổ to tướng xông đến quắp xác con voọc tha đi mất.